obklady stien fjord

Obklady stien, smrek, kefovany, zvyraznena kresba, akryl + olej, ...